Технології знезараження питної води, стічних вод, підготовка води басейнів, постачання гіпохлориту натрію, підбір та постачання реагентів для водопідготовки
Зворотній дзвінок

Серія nt-CLE: виробництво низькоконцентрованого NaOCl на місці

Виробництво низькоконцентрованого гіпохлорита натрію електролізним способом та подальше його використання має певні переваги перед висококонцентрованим розчином:

 • Концентрація активного вмісту хлора складає: 4.0 - 8.0 мг/л або 0.4-0.8%, що дає можливість використовувати розчин певний час. Надто стабільний розчин.

Система має модульний принцип:

Модуль водопідготовки (M1)

Основними компонентами цього модуля є:

 • фільтри;
 • насоси для підняття тиску на вході в систему;
 • система моніторингу та налаштування подачі та тиску води для технологічного процесу (включаючи датчик потоку, датчик тиску, редуктор тиску, односторонні клапани для насосів та манометри);
 • іонообмінник (спарена система з 2-х ємностей з одним автоматичним розподіль-чим клапаном, розташована безпосередньо на рамі електролізера;
 • ємність для пом'якшеної води;
 • проточний промисловий водонагрівач.

Модуль з підготовки соляного розчину (M2)

Основним компонентом модуля є:

 • сатуратор.

Завантаження солі здійснюється у ручному режимі з дотриманням усіх передба-чених законодавством правил техніки безпеки та охорони праці. Після заванта-ження солі в сатуратор в нього подається вода, підготовлена в іонообміннику, яка в процесі проходження через шари солі, насичується NaCl, при цьому конце-нтрація солі досягає 280-290 г/л.

Після цього насичений розчин солі надходить в модуль з підготовки робочого розчину і електролізу NaOCl для змішування з по-м'якшеною водою за допомогою насосів та подачі отриманого робочого розчину в електролізери для виробництва NaOCl.

Модуль з підготовки робочого розчину і електролізу NaOCl (M3)

Основними компонентами даного модуля є:

 • насос для пом'якшеної води
 • насос для концентрованого соляного розчину, встановлені на рамі електролізе-ра. Насос насиченого розчину та пом'якшеної води призначені для подачі соля-ного розчину та пом'якшеної води, для їх змішування
 • змішувач. Змішувач призначений для підготовки 3% (30 г NaCl/л) робочого роз-чину. За допомогою датчика електропровідності, що працює в режимі реального часу, вимірюється електропровідність одержуваного робочого розчину на виході із змішувача, таким чином відбувається постійний контроль над концентрацією робочого розчину. При відхиленні концентрації заданих показників, тобто. пока-зників електропровідності автоматично включається система оповіщення. Гото-вий робочий розчин змішувача подається в електролізер, в якому в результаті електролітичного процесу утворюється розчин гіпохлориту натрію.
 • електролізер. Електролізер обладнаний додатково двома електроприводними клапанами для пом'якшеної води та сольового розчину, основна функція яких – забезпечувати контроль подачі води та сольового розчину в автоматичному режимі. Електролізер оснащений системою регулювання температури – теплообмінником, який дозволяє підігрівати робочий розчин, використовуючи тепло ро-зчину NaOCl або охолоджувати розчин NaOCl за перевищення норми температури робочого розчину.

Модуль зберігання готового продукту (M4)

Основними компонентами модуля є:

 • ємності зберігання розчину натрію гіпохлориту
 • центрифугальні повітродувки
 • датчик водню.

Свіжоприготовлений розчин гіпохлориту натрію, що містить отриманий у процесі електролітичної реакції водень надходить у ємності для зберігання готового продукту. Водень, що знаходиться в розчині гіпохлориту натрію, розбавляється до безпечної концентрації і виводиться назовні за допомогою повітродувок. Датчик водню забезпечує моніторинг концентрації водню в приміщенні безпечної концентрації. Потім готовий продукт подається до станцій дозування.

Модуль дозування готового продукту (M5)

Основним компонентом модуля є:

 • система дозування.

Система дозування оснащена дозувальними насосами (стійкими до розчину ГПХ), запірно-регулюючою арматурою, системою трубопроводів, а також арматурою введення у водопровід.

Зворотній дзвінок
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!
Ваші дані в безпеці!
×
Залишити заявку
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!
Ваші дані в безпеці!
×